Oznaczenia
Europejski system ochrony
produktów regionalnych i tradycyjnych
Oznaczenia
W Polsce mamy już 37 produktów
z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
Oznaczenia
Produkty z oznaczeniami ChNP, ChOG oraz GTS
to nasz prawdziwy powód do dumy!

Ważne adresy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych, Wydział Oznaczeń Geograficznych

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 22 623 12 04

Agencja Rynku Rolnego
Organizacja proponująca

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel.: 22 661 72 72

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 22 623 29 00; 22 623 29 01

PNG Sp. z o.o.
Jednostka certyfikująca

Cisów 77A
26-021 Daleszyce
tel.: 41 306 40 00

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Jednostka certyfikująca

ul. Kłobucka 23 A
02-699 Warszawa
tel.: 22 464 52 00